Bakgrund

Email

info@ekasen.education

Organisations nummer: 556553-4087


om oss

20190920_085322_edited3
20190920_072421
20190920_072753_edited1

Att utveckla lärmiljöer så att alla elever får möjlighet till studiero och en undervisnng som är utformad efter allas individuella behov kräver smarta lösningar. 


Som pedagog ska man försöka utveckla en klassrumsmiljö där allas behov får plats, som är flexibel och innehåller olika arbetssätt och möjligheter. Att vissa elever behöver timer, skärmar, individuella scheman kräver att man som pedagog har utformat sin lärmiljö så tillåtande och inkluderande som möjligt.Hur gör man som pedagog i ett klassrum med 20-30 elever där alla elever och lektioner har olika utformning och behov? En flexibel lösning som kan användas utifrån varje lektions behov. Ett skärmsystem som inte är skrymmande, väger lite och kan smidigt sättas ihop efter möbleringen i klassrummet. Skärmen får inte vara för hög så eleven kan följa med i undervsiningen samtidigt som den står uppställd. Skärmen ska inte vara utmärkande och dessutom lätt att sätta upp individuella stödstrukturer på.Att skapa möjligheter och ta bort hinder är det vår idée och vission handlar om. Alla ska ha rätt till en lugn lärmiljö med studiero.

"Enligt skollagen ska alla elever tillförsäkras en trygg och stödjande skolmiljö. Det är skolan och ytterst rektorns ansvar att skapa trygghet och studiero. I sin granskning definierar Skolinspektionen begreppet ”studiero” som att eleverna genom undervisningen fokuserar på lärandet och att störande inslag minimeras."


I arbetet som specialpedagog har jag märkt att dessa lösningar oftast är allt för dyra, går sönder eller är oflexibla. Jag började fundera på ett skärmsystem som var flexibelt nog att använda var dag i undervisningen till varje elev i klassrummet. Så stilrent, lätt, smidigt, hållbart samt flexibelt så det passar i varje lärsituation.


En skärm med bra hållbarhet, blank yta att fästa saker på samt ett styem som går att bygga efter var lärmiljös behov.  


Stillrent och snyggt och som lätt löser många hinder i klassrummet. 
Vänliga hälsningar Maja-Karin Ekåsen Specialpedagog 

Steve Martin

Course Instructor

Den här hemsidan använder cookies. Genom att fortsätta använda sidan godkänner du vår användning av cookies.

Acceptera